Agnieszka Brzóska

  • Position :
    Psycholog online pracująca w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR), terapeuta środowiskowy. Cena konsultacji indywidualnej 180 zł

Terapeuta online

Języki:  

Wykształcenie:

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Edukacji w Lublinie na kierunku Psychologia. Specjalność: Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna.

Studia podyplomowe: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym (w trakcie).

Ukończone certyfikowane szkolenie podyplomowe z zakresu Terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, organizowane przez Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie.

Ukończony kurs podstawowy i zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Laboratorium Edukacji i Terapii SR, oraz Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Ukończone kursy wspomagające pracę terapeutyczną (Trening Umiejętności Społecznych TUS i Metoda Kids’Skills).

Staże zawodowe, wolontariaty, m.in. w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, przedszkolu i telefonie wsparcia dla osób starszych.

Od kilku lat pracuję w Ośrodku Pomocy Społecznej i Centrum Psychologii i Psychoterapii z dziećmi, młodzieżą i rodzinami doznającymi kryzysu. Wspomagam osoby doświadczające zaburzeń emocjonalnych, przemocy, zaburzeń zachowania i mierzące się z niekompatybilnością płci. Specjalnym obszarem moich zainteresowań jest funkcjonowanie dziecka adoptowanego. Towarzyszę osobom potrzebującymi wsparcia w uruchomieniu swojego potencjału, samodzielności i podpory w podejmowanych zmianach.

W pracy kieruję się założeniami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i terapii poznawczo – behawioralnej, wzmacniając mocne strony, zasoby i sposoby radzenia sobie z problemami klienta. Nieustannie się kształcę i doskonalę mój warsztat pracy.

W życiu prywatnym i zawodowym przyświecają mi słowa Steva de Shazera: „Rozmowa o problemach tworzy problemy, rozmowa o rozwiązaniach tworzy rozwiązania”.

Skip to content