Magdalena Kreczko-Zawojek

Najbliższe wolne terminy:

Poniedziałek, 04.12 12:00 Poniedziałek, 04.12 12:30 Poniedziałek, 04.12 20:00
 • Position :
  psycholog o specjalności klinicznej i psychoseksuologii, terapeuta TSR (w procesie certyfikacji), pedagog, doradca zawodowy, andragog).Cena konsultacji indywidualnej 160 zł

Psycholog online o specjalności klinicznej i psychoseksuologii, terapeuta TSR (w procesie certyfikacji), pedagog, doradca zawodowy, andragog

Doświadczenie:

 • Z wykształcenia jestem magistrem psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Studia te ukończyłam z wyróżnieniem, a specjalności w których kształciłam się dodatkowo to psychologia kliniczna i psychoseksuologia. Ukończyłam studia doktoranckie z zakresu nauk społecznych. Jestem również absolwentką studiów magisterskich z zakresu pedagogiki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz trenerem umiejętności społecznych.
 • W pracy terapeutycznej najważniejsze jest dla mnie nawiązanie autentycznej relacji oraz otwarcie się na potrzeby drugiej strony. Uważam, że każdy z nas jest ekspertem w sprawie swojego życia oraz indywidualnych przeżyć. Będę Ci towarzyszyć w ważnych momentach, koncentrując się na budowaniu wspierającej relacji opartej na bezpieczeństwie, zaangażowaniu i współpracy.
 • Stale poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach, zarówno polskich jak i zagranicznych. Opieram się o standardy zawodowe Kodeksu Etycznego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Aktualny wykaz osób należących do grona PSTTSR znajduje się na stronie Stowarzyszenia www.psttsr.pl.
 • Przez wiele lat realizowałam się w pracy naukowo-badawczej oraz prowadziłam zajęcia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na Wydziale Nauk Społecznych. Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam w placówkach oświatowych i zdrowotnych. Aktualnie staram się łączyć pracę jako psycholog z pracą dydaktyczną i oświatową. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
 • Do każdej osoby podchodzę indywidualnie, z pełnym zaangażowaniem i empatią. W pracy terapeutycznej wykorzystuję filozofię terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, techniki zaczerpnięte z nurtu poznawczo-behawioralnego i porozumienia bez przemocy. Wzbogacam klasyczne techniki poznawcze i behawioralne o podejście III fali: Terapię Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz uważność.
 • Podczas spotkań tłumaczę wszelkie niezbędne zagadnienia i wątpliwości wnoszone przez klienta.

Edukacja:

 • Uniwersytet SWPS w Sopocie, jednolite studia magisterskie: psychologia, specjalności: psychologia kliniczna, psychoseksuologia
 • Szkolenie TSR I i II stopnia w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, studia doktoranckie z zakresu nauk społecznych (w trakcie)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, studia magisterskie, pedagogika, specjalność: edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, studia licencjackie, pedagogika, specjalność: opiekuńcza Szkoła Psychoterapii Dialog, małe szkolenia
 • Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. Usługi Edukacyjno-Terapeutyczne. Szkolenie z zakresu doskonalenia kompetencji diagnostyczno-interwencyjnych w sytuacji kryzysowej. Autodestrukcja, samookaleczenia, zachowania samobójcze.
 • Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SENS Wirginia Wrzesińska. Szkolenie kwalifikacyjne: trener umiejętności społecznych. Certyfikat o numerze CST.SENS/TUS/V/83/07/2021

Zakres udzielanego wsparcia:

 • zaburzenia emocjonalne
 • stres
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia lękowe
 • niskie poczucie własnej wartości
 • trudności w samoakceptacji
 • zaburzenia w relacjach międzyludzkich
 • trudności związane z seksualnością i dobrostanem seksualnym
 • kryzys w związku
 • kryzys emocjonalny
 • kryzys życiowy
 • zaburzenia psychosomatyczne
Skip to content