Mateusz Subkowski

Najbliższe wolne terminy:

Czwartek, 27.06 19:00 Czwartek, 27.06 19:50 Czwartek, 04.07 19:00
 • Position :
  Seksuolog online /Pedagog/Mediator Cena Konsultacji 160 zł

Wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, szkoleniowiec w firmie Immunis Profilaktyka Uzależnień i Przemocy, mediator z międzynarodowym certyfikatem VCC, mediator rodzinny – na liście biegłych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, przy Sądzie Okręgowym w Toruniu, przy Sądzie Okręgowym we Włocławku, przy Sądzie Okręgowym w Elblągu, przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, przy Sądzie Okręgowym w Słupsku, mediator szkolny, mediator rówieśniczy. Certyfikowany trener kompetencji miękkich, trener TUS- s; certyfikowany trener profilaktyki agresji i uzależnień. Współautor między innymi pierwszej publikacji w Polsce dotyczącej Prawa i Seksualności, a także autor licznych artykułów dotyczących seksualności.

KURSY I SZKOLENIA:

 • 2022 Szkolenie: Cyberdzieci. Jak diagnozować i leczyć problem? Metody skutecznej profilaktyki i terapii
 • 2022 Szkolenie: Redukcja lęku i stresu u dzieci
 • 2021 Szkolenie: Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży. Jak pracować z lękiem, stresem oraz trudnymi emocjami dziecka i nastolatka?
 • 2021 Szkolenie: Rozwój seksualny dzieci
 • 2021 Szkolenie: Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w praktyce szkolnej - zadania z zakresu wspierania psychologiczno - pedagogicznego uczniów z uwzględnieniem różnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
 • 2021 Szkolenie: Sztuka dobrego życia - jak być sobą w domu i w pracy
 • 2021 International Law w International Business Management Institute - Berlin, Germany
 • 2021 Business English Certification Test (BECT) w International Business Management Institute - Berlin, Germany
 • 2021 General English Certification Test (GECT) w International Business Management Institute - Berlin, Germany
 • 2021 Certyfikat TOEIC Listening and Reading Test (Listening B2; Reading C1)
 • 2019 Kurs Trenera kompetencji miękkich , 100 godzin
 • 2018 Mediacje sądowe i pozasądowe kurs certyfikowany VCC ( podstawowy i specjalistyczny) 80 godzin
 • 2018 Kurs Mediator Rodzinny w wymiarze 80 godzin, Akademia Profesjonalnego Mediatora

Przykładowe publikacje:

 • Przerywanie ciąży w świetle polskiego prawa karnego i prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego [w:] Współczesne Wyzwania Prawa Publicznego, red. E. Kotecka, J. Łuczak, Łódź 2015
 • Istnienie małżeństwa i jego ustanie a postępowanie w sprawie zmiany płci według aktualnego stanu prawnego oraz w świetle projektu ustawy o uzgadnianiu płci [w:] Kortowski Przegląd Prawniczy nr 2/2016, Olsztyn 2016
 • Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście zawierania związków małżeńskich w ustawodawstwie polskim oraz w prawie kanonicznym kościoła katolickiego [w:] Seksualność i prawo, pod redakcją Błażeja Kmieciak, Warszawa 2020
 • Małżeństwo transpłciowe w prawie polskim i prawie kanonicznym kościoła katolickiego [w:] Prawo, religia, wyznanie. Na styku normatywizmu i moralności, pod redakcją Patrycji Staniszewskiej - Pobikrowskiej, Warszawa 2020
 • Przerywanie ciąży w świetle obowiązujących przepisów prawa karnego, prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego oraz w kontekście projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 17 sierpnia 2017 roku, druk numer 36, [w:] Bezpieczeństwo pacjenta w podmiocie leczniczym pod redakcją Anny Rej - Kietla, Warszawa 2020
 • Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny oraz w dokumentach dotyczących seksualności człowieka w latach 2000 - 2020 [w:] Prawo w Polsce 2000 - 2020 pod red. Karol Łukomiak

Zakres usług:

 • praca ze sprawcami przestępstw seksualnych
 • Praca z ofiarami przestępstw seksualnych
 • Praca z rodzicami osób z NI w kwestiach seksualności
 • Zaburzenia życia seksualnego - dysfunkcje seksualne u kobiet
 • Zaburzenia życia seksualnego - dysfunkcje seksualne u mężczyzn
 • Zaburzenia preferencji seksualnych
 • Praca z osobami nieletnimi dotyczącymi seksualności (szczególnie stawianie granicy, rozpoczynanie inicjacji seksualnej, udzielanie odpowiedzi na pytania odnośnie seksualności i antykoncepcji itd.)
 • mediacje rodzinne
Skip to content