Terapeuta uzależnień to specjalista, który prowadząc terapię uzależnień pomaga osobom borykającym się z różnego rodzaju uzależnieniami, takimi jak:

  • alkoholizm,

  • narkomania,

  • uzależnienie od hazardu,

  • uzależnienia behawioralne takiej jak np. zakupoholizm czy nadmierne korzystanie z ekranów.


Zajmuje się diagnozowaniem problemów, planowaniem i realizacją procesu leczenia. Także wspieraniem w utrzymaniu trzeźwości lub wolności od substancji czy zachowań. Terapia uzależnień  online może odbywać się indywidualnie lub w grupie. Wykorzystuje się takie metody jak terapia poznawczo-behawioralna, motywująca czy programy oparte na modelu 12 kroków.

Terapeuta uzależnień online pracuje również z rodzinami i bliskimi osób uzależnionych. Pomaga im zrozumieć naturę uzależnienia i nauczyć się, jak mogą wspierać swoich bliskich w procesie zdrowienia, nie wpadając w pułapkę współuzależnienia. Współuzależnienie jest stanem, w którym bliscy osób uzależnionych, często nieświadomie, przyczyniają się do podtrzymania uzależnienia przez swoje zachowania lub zaniedbania. Terapeuta uzależnień pomaga im identyfikować i zmieniać te wzorce, jednocześnie dbając o własne dobre samopoczucie i granice.

Działalność terapeuty uzależnień jest kluczowa w kształtowaniu zdrowego środowiska wspierającego długoterminową abstynencję lub kontrolę nad uzależnieniem. Praca ta wymaga nie tylko dogłębnej wiedzy specjalistycznej, ale również empatii, cierpliwości i umiejętności budowania relacji zaufania z Pacjentami oraz ich rodzinami. Wspierając osoby uzależnione oraz ich bliskich, terapeuta uzależnień odgrywa fundamentalną rolę w procesie leczenia i powrocie do zdrowia.Psycholog online i Terapeuta uzależnień,terapia par ,interwencja kryzysowa, samoocena i kompetencje społeczne,zaburzenia depresyjne i lękowe.-Cena konsultacji indywidualnej 180 zł
Terapeuta online osób uzależnionych, jak również w zakresie współuzależnienia. Specjalizuje się w terapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych. Diagnoza uzależnień. Cena konsultacji indywidualnej 140 zł
Skip to content