Alina Kyselova

Najbliższe wolne terminy:

Wtorek, 05.12 08:00 Wtorek, 05.12 08:30 Wtorek, 05.12 09:00
 • Position :
  Psycholog online terapeuta behawioralny online-Cena konsultacji indywidualnej 160 zł

Terapeuta online

Języki:  

Biogram:

 • Ukończyła SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie i kursy w Ukraińskim Uniwersytecie poznawczo-behawioralnej terapii we Lwowie ("CBT-model poradnictwa i wsparcia w przypadku przegranej" i "CBT-model zarządzania samobójstwem”).
 • Ma za sobą rok pracy wolontaryjnej jako psycholog z dorosłymi i dziećmi z zaburzeniem lękowym, depresją, trudnościami z adaptacją w nowym kraju oraz problemami z komunikacją.
 • Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w języku angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim, dziecięcej w języku polskim, angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim.
 • Prowadzi sesje online i w fundacji

Pracuje z osobami, które doświadczają:

 • zaburzeń lękowych
 • fobii
 • ataków paniki
 • depresji
 • myśli samobójczych
 • doświadczeniem śmierci i utraty bliskich,
 • zwątpienia i niskiej samooceny
 • trudności z adaptacją w nowym kraju
 • problemów z komunikacją

Аліна Кисельова - психолог, поведінковий терапевт

 • Закінчила Університет SWPS та курси в Українському університеті когнітивно-поведінкової терапії («КПТ-модель консультування та підтримки в разі втрати та «КПТ-модель управління суїцидом» ).
 • У неї рік волонтерської роботи психологом з дорослими та дітьми з тривожними розладами, депресією, труднощами адаптації в новій країні, проблемами спілкування.
 • Надає індивідуальну психотерапію дорослим англійською, українською та російською мовами, а дітям польською, англійською, українською та російською мовами.
 • Проводить онлайн-сесії та у фундації

Працює з людьми, що мають:

 • тривожні розлади
 • фобії
 • панічні атаки
 • депресія
 • суїцидальні думки
 • переживання смерті та втрати близьких,
 • невпевненість у собі та низьку самооцінку
 • труднощі з адаптацією в новій країні
 • проблеми зі спілкуванням

Alina Kiselyova - psychologist, behavioral therapist

 • She graduated from SWPS University and courses at the Ukrainian University of Cognitive Behavioral Therapy (“CBT-model of counseling and support in case of loss” and "CBT-model of suicide management”).
 • She has a year of volunteer work as a psychologist with adults and children with anxiety disorders, depression, difficulties in adapting to a new country, communication problems.
 • Provides individual psychotherapy to adults in English, Ukrainian and Russian, and children in Polish, English, Ukrainian and Russian.
 • Conducts online sessions and at the foundation.

She works with people who experience:

 • anxiety disorders
 • phobias
 • panic attacks
 • depression
 • suicidal thoughts
 • the experience of death and loss of loved ones,
 • doubt and low self-esteem
 • difficulties with adaptation in the new country
 • communication problems
Skip to content