Z punktu widzenia firmy, stres u pracowników można podzielić na dwie kategorie:

 • krótkotrwały – pozytywny – działa motywująco, uruchamia się adrenalina i kortyzol. Pomaga sobie radzić w trudnych sytuacjach. To stan dopingujący do zdecydowanego działania, prowadzący do podejmowania szybkich decyzji i wyciągania właściwych wniosków. Poprawia się spostrzegawczość i efektywność działania.
 • długotrwały – negatywny – niezwykle groźny dla naszego zdrowia, nie tylko psychicznego.
  Pracownik narażony na długotrwały stres, czy to w pracy czy poza nią, traci odporność na czynniki stresujące i zaczyna przejawiać zachowania destruktywne- lęk, frustrację, drażliwość, chwiejność emocjonalną, pesymizm czy obniżenie poczucia własnej wartości.

Jak stres wpływa na pracę?

Pracownik przeżywający długotrwały stres częściej:

 • jest przemęczony, z powodu kłopotów ze snem
 • nie potrafi się skupić na harmonogramach, powierzonych mu obowiązkach
 • nie wierzy we własne możliwości- narasta demotywacja do działania
 • przejawia lęk w obliczu konieczności rozwiązywania problemów
 • jest drażliwy- popada w konflikty, z pracodawcą, współpracownikami, klientami
 • jest bardziej narażony na wypalenie zawodowe

Sytuacji stresujących nie da się uniknąć, ani w pracy ani w życiu osobistym. Stres w pracy może być wywołany zarówno przez takie czynniki jak napięte stosunki w zespole, nieprzyjemna rozmowa z klientem, praca pod presją czasu, przeciążenie obowiązkami ale i rutyna i monotonia. Nawet z pozoru błahostka, taka jak niedziałający komputer czy nieodnowiona licencja na oprogramowanie, może wywołać dyskomfort psychiczny.

Jak możesz pomóc pracownikom i swojej firmie?

Przede wszystkim zadbaj o przyjazne środowisko pracy.
Dopilnuj aby pracownicy mogli skupić się na swoich obowiązkach, dostarcz im wszystkie potrzebne materiały i narzędzia aby nie musieli rozpraszać uwagi.
Ustal tak grafiki pracy aby pracownicy mieli szansę wykonać swoje obowiązki w naturalnym tempie.
Zapewnij pracownikom stabilne zatrudnienie i godziwe zarobki. Niemożność utrzymania rodziny i lęk o przyszłość najbliższych prowadzi do braku równowagi pomiędzy życiem prywatnym a karierą zawodową.
Obserwuj swój zespół i reaguj na konflikty w zespole. Tarcia między pracownikami wpływają na pogorszenie atmosfery i odbijają się negatywnie na pracy całego zespołu, nie tylko na tych pracownikach, którzy nie potrafią się dogadać.
Zainwestuj w pomoc psychologiczną.

W naszej ofercie psycholog online dla firm proponujemy Ci

 • indywidualne sesje online z psychologiem lub psychoterapeutą, które pomogą uporać się ze skutkami stresu
 • indywidualne sesje online z trenerem technik behawioralnych, które uczą jak radzić sobie ze stresem
 • warsztaty online z trenerem technik behawioralnych dla całych zespołów – kadry zarządzającej i pracowników niższego szczebla
 • szkolenie online dla kadry zarządzającej o tym jak wykorzystać siłę stresu krótkotrwałego do osiągania lepszych wyników firmy.
 • ankietę przesiewową dla pracowników firmy, mającą na celu identyfikację obszarów problemowych, możliwości wystąpienia zagrożeń i obszarów do przepracowania, w odniesieniu do zagadnienia stresu przewlekłegoPrzekonaj się, że terapia online jest tak samo skuteczna, jak ta twarzą w twarz i poznaj jej korzyści.
  Skontaktuj się z nami, opisz nam swój problem a my przedstawimy Ci najkorzystniejsze dla Twojej firmy rozwiązanie.
Skip to content