Uzależnienie pracownika od alkoholu lub środków psychoaktywnych to recepta na firmowe kłopoty- naruszenie przepisów wewnętrznych firmy, przepisów Kodeksu Pracy, a w niektórych przypadkach nawet przepisów Kodeksu Karnego.

Pracownik pod wpływem alkoholu lub środków odurzających może stanowić zagrożenie dla współpracowników, mienia firmy, a w niektórych branżach, jak na przykład budownictwo czy transport, nawet śmiertelne zagrożenie dla klientów firmy.

Wbrew obiegowym stereotypom, na uzależnienie od alkoholu, najbardziej narażone są osoby pracujące w dużym stresie, pod presją czasu, zajmujące odpowiedzialne stanowiska. Sięgają po używki aby odreagować napięcie towarzyszące obciążającej psychicznie pracy.

Jak uzależnienia wpływają na pracę?

Pracownik uzależniony od alkoholu lub środków psychoaktywnych częściej

  • ma słabszą wydajność pracy- z powodu gorszego samopoczucia
  • zaniedbuje swoje obowiązki
  • traci zaangażowanie 
  • spóźnia się lub wcale nie pojawia się w pracy
  • ma problemy z koncentracją
  • ma problemy z zapamiętywaniem, kojarzeniem informacji
  • popada w konflikty ze współpracownikami

Problemu uzależnień nie należy bagatelizować i nie wolno ignorować.

Jak możesz pomóc pracownikowi i firmie?

Powiedz pracownikowi, że dostrzegasz jego problem i zapytaj jak możesz mu pomóc. Być może boryka się z jakąś trudną sytuacją, którą jesteś w stanie pomóc mu rozwiązać.

Miej na uwadze, że podłożem uzależnień mogą być takie czynniki jak niska samoocena, niestabilność i niedojrzałość emocjonalna, mała odporność na stres, wysoka potrzeba natychmiastowej gratyfikacji czy poszukiwanie wrażeń i wtedy zapewnij swojemu pracownikowi profesjonalny i komfortowy proces psychoterapeutyczny. 

Skorzystaj z jednego z naszych pakietów psycholog online dla firm obejmujących konsultacje z psychiatrą, psychologiem i terapeutą uzależnień

Pamiętaj, że do terapii nie można nikogo zmusić. Jeśli pracownik nie wie czy chce lub nie chce skorzystać z pakietu terapeutycznego, proponujemy Ci pojedynczą sesję motywującą do podjęcia leczenia lub terapii. 

Przekonaj się, że terapia online jest tak samo skuteczna, jak ta twarzą w twarz i poznaj jej korzyści. 

Skontaktuj się z nami, opisz nam swój problem a my przedstawimy Ci najkorzystniejsze dla Twojej firmy rozwiązanie. 

Skip to content