Czego szukasz?
Zadzwoń: +48 577 003 838

Samookaleczenia i samobójstwa dzieci i młodzieży – czy to aż taki duży problem?

W dzisiejszym świecie dzieci i młodzież napotykają coraz większe trudności związane z ich zdrowiem psychicznym. Niepokojące dane statystyczne pokazują, że nieustannie rośnie liczba przypadków problemów psychicznych. Przychodnie dla dzieci i młodzieży pękają w szwach, brakuje lekarzy psychiatrów. Dlatego to my, dorośli – rodzice, nauczyciele, pedagodzy- musimy działać na pierwszej „linii frontu”. Działajmy według zasady 3Z – ZAUWAŻ, ZAPYTAJ, ZAREAGUJ.

Niezbędne jest podjęcie działań mających na celu poprawę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przede wszystkim, edukacja na temat zdrowia psychicznego powinna być dostępna zarówno dla uczniów, jak i dla rodziców. Wiedza na temat oznak i objawów problemów psychicznych pozwala szybko i adekwatnie reagować.

Należy również inwestować w odpowiednie wsparcie i terapię dla dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi. Psychologowie i terapeuci mogą pomóc w diagnozie, leczeniu i zapobieganiu problemom psychicznym w tej grupie wiekowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak reagować, nabyć praktycznej wiedzy – zapoznaj się z ofertą certyfikowanego KURSU prowadzonego przez dr Małgorzatę Sitarczyk. Link do kursu znajdziesz tu: SZKOLENIE ONLINE.

Według raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), aż 10-20% dzieci i młodzieży na całym świecie zmaga się z problemami psychicznymi. To ogromna liczba, której nie możemy ignorować. Przyczyny tych problemów są różnorodne i skomplikowane. Czynniki genetyczne, środowiskowe i społeczne są często wymieniane jako potencjalne przyczyny.

Jednym z najczęstszych problemów psychicznych u dzieci i młodzieży jest depresja. Według raportów WHO, około 20% nastolatków, przynajmniej raz w trakcie swojego życia, cierpi na depresję. Ten smutny stan rzeczy może prowadzić do poważnych konsekwencji takich jak izolacja społeczna, spadek osiągnięć szkolnych i w skrajnych przypadkach, nawet myśli samobójcze. Niestety, wiele z tych przypadków pozostaje niezdiagnozowanych lub niewłaściwie leczonych.

Innym powszechnym problemem jest lęk i zaburzenia lękowe. Około 10% dzieci i młodzieży ma problemy z nadmiernym stresem i niepokojem. Tego rodzaju trudności nie tylko utrudniają ich codzienne życie, ale także mogą prowadzić do skutków ubocznych, takich jak izolacja społeczna i brak zaufania do innych ludzi.

Co więcej, światowa pandemia COVID-19 wpłynęła na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w jeszcze większym stopniu. Ogromne zmiany w życiu codziennym, brak kontaktu z rówieśnikami i napięcie spowodowane niepewnością o przyszłość, przyczyniły się do wzrostu przypadków problemów psychicznych w tej grupie wiekowej.

Pokłosiem tych problemów, często niezauważanych, lekceważonych i przemilczanych, są samouszkodzenia i samobójstwa wśród dzieci i młodzieży.

Samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży w Polsce to niepokojący problem, który wymaga naszej uwagi i reakcji. Dane statystyczne jednoznacznie pokazują, że liczba samookaleczeń w tej grupie wiekowej znacząco wzrosła w ostatnich latach. Według badań, ponad 20% nastolatków doświadczało samookaleczeń.

Samookaleczenia mogą być wynikiem wielu czynników, takich jak trudności emocjonalne, problemy z tożsamością, niskie poczucie własnej wartości czy trudności w relacjach z innymi. Dzieci i młodzież często nie potrafią radzić sobie ze swoimi emocjami i znajdują ulgę w samookaleczaniu. Jednak naszą misją jest zmiana tego smutnego scenariusza. Ważne jest, aby rozmawiać na ten temat, obnażać tabu i zapewniać wsparcie dla osób borykających się z tym problemem.

Skorzystaj z oferty SZKOLENIA ONLINE.

Ważnym krokiem w zapobieganiu samookaleczeniom jest zwracanie uwagi na oznaki, które mogą wskazywać na problemy emocjonalne. Drastyczne zmiany zachowania, noszenie długich rękawów czy unikanie rozmów na temat własnych emocji, to tylko niektóre z objawów, na które warto zwrócić uwagę.

Przyjazne i wspierające środowisko jest kluczowe w walce z samookaleczeniami. Rodzice, nauczyciele i bliscy powinni być gotowi do wysłuchania i udzielenia pomocy młodym osobom, które się okaleczają. Ważne jest rozmawianie, szukanie rozwiązań i przekazywanie przekazu, że nie są sami i nie muszą radzić sobie z tym problemem samodzielnie.

Dodatkowo, ważne jest zwiększenie świadomości społecznej na temat samookaleczeń i dostępności profesjonalnej pomocy psychologicznej. Warto wspierać inicjatywy edukacyjne w szkołach oraz zapewniać młodym osobom bezpieczne przestrzenie do wyrażenia swoich emocji i obaw.

Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży w Polsce to przerażający trend, który wymaga natychmiastowych rozwiązań. Statystyki pokazują, że liczba przypadków samobójstw wśród nastolatków w ostatnich latach znacząco się zwiększyła. W 2019 roku odnotowano 734 próby samobójcze wśród ludzi w wieku od 10 do 18 lat. Tymczasem już w okresie styczeń do sierpień 2023 liczba ta osiągnęła pułap prawie 1300 zarejestrowanych przypadków. A o ilu przypadkach nie wiemy?

Ten smutny trend jest skutkiem wielu czynników, takich jak problemy emocjonalne, problemy wychowawcze, niepowodzenia szkolne czy choroby psychiczne. Dzieci i młodzież nie radzą sobie z presją otaczającego ich świata i często nie wiedzą, jak prosić o pomoc.

Choć samobójstwo często jest traktowane jako temat tabu, warto zauważyć, że rozmowa na ten temat może uratować życie. W Polsce działają liczne organizacje, które oferują pomoc i wsparcie dla osób borykających się z myślami samobójczymi.

Warto pamiętać, że podstawą zapobiegania samobójstwom jest zwracanie uwagi na oznaki, które mogą wskazywać na problemy emocjonalne. Zmiana zachowania, izolacja społeczna, utrata zainteresowań i brak nadziei na przyszłość, to tylko niektóre z objawów, które mogą prowadzić do myśli samobójczych. Takie sytuacje wymagają szybkiej reakcji ze strony rodziców, nauczycieli i opiekunów. Najważniejsze to nie lekceważyć problemów młodych ludzi i zwracać na nie uwagę. Tylko w ten sposób możemy uratować życie młodym ludziom, którzy są w trudnej sytuacji.

Zapobieganie samobójstwom wśród dzieci i młodzieży musi stać się priorytetem społeczeństwa. Jesteśmy zobowiązani do działania i zapewnienia, że nasi młodzi ludzie nie poczują się sami i bezradni wobec swoich problemów. Najważniejsze to rozmawiać i szukać pomocy, nawet wtedy gdy wydaje się, że wszystko jest stracone.

Zmiana tych smutnych trendów wymaga zaangażowania nas wszystkich. Jesteśmy zobowiązani do działania i tworzenia środowiska, w którym młode osoby nie będą czuły się zmuszone do samookaleczania się jako formy radzenia sobie z problemami a samobójstwo nie będzie wydawało się najlepszym rozwiązaniem problemów.

Pamiętajmy, że każda rozmowa i każda pomoc może okazać się kluczowa w ratowaniu życia i przyszłości naszych dzieci i młodzieży.

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak zauważyć problem i jak o nim rozmawiać ze swoim podopiecznym – dołącz do naszego KURSU ONLINE.

Program kursu:

  • Zapoznanie z czynnikami ryzyka podejmowania zachowań presuicydalych
    i suicydalnych przez młodzież.
  • Nauka rozpoznawania objawów i tendencji suicydalnych.
  • Kształcenie umiejętności reagowania na sytuacje zwiastujące zachowania samobójcze.
  • Doskonalenie kompetencji w zakresie postępowania w sytuacji, gdy młody człowiek podejmuje próby samobójcze i dokonuje samouszkodzeń.

Do usłyszenia, do zobaczenia

Edyta Hornowska- Aktepe

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Skip to content