Czego szukasz?
Zadzwoń: +48 577 003 838

Czy psychoterapeuta może przepisywać leki?

Psycholog, psychoterapeuta i psychiatra to trzy zupełnie inne zawody. Jeżeli mówi się o zdrowiu psychicznym, to zazwyczaj pada nazwa jednego z nich.

Zanim skierujesz się do któregoś z tych specjalistów, żeby przepisał Ci leki, najpierw dowiedz się, czym oni się różnią i jakie mają uprawnienia. Czy każdy z nich jest lekarzem?

Czym się różni psycholog od psychoterapeuty i psychiatry?

Aby to lepiej zrozumieć, warto zapoznać się z wykształceniem każdego z tych specjalistów. Psycholog to osoba, która ukończyła 5-letnie studia psychologiczne. Może posiadać różne specjalizacje.

Do jego zadań należy między innymi: udzielanie wsparcia psychologicznego, pomoc psychologiczna, psychoedukacja, interwencja kryzysowa. Psycholog również opiniuje i stawia diagnozy. Diagnozy psychologiczne stawiane są w oparciu szczegółowy wywiad i testy psychologiczne. Jednak do jego zadań nie należy stawianie diagnoz medycznych. nie prowadzi psychoterapii ani nie wystawia recept. Może natomiast wydawać opinie psychologiczne.

Psycholog nie prowadzi psychoterapii, nie wystawia recept, zwolnień ani skierowań do szpitala.  Wiele osób myli regularne spotkania z psychologiem i psychoterapię. O jednym i drugim procesie często mówimy „terapia”. Wsparcie i oddziaływania psychologiczne mają na celu odzyskanie równowagi, powrót do sposobu funkcjonowania przed kryzysem lub wypracowanie nowych strategii funkcjonowania. Natomiast psychoterapia jest głębokim procesem, mającym na celu wyeliminowanie zaburzeń, zrozumienie mechanizmów ich powstawania, uporządkowanie i zrozumienie doświadczeń i ich konsekwencji w późniejszym czasie. Najkrócej rzecz ujmując: psycholog oddziałuje (tu i teraz) a psychoterapeuta terapeutyzuje, angażując się w długotrwały proces wspierania pacjenta w rozwoju umiejętności autorefleksji oraz w zmianie postrzegania siebie i swoich możliwości.

Czym różni się psychiatra od psychologa?

Zacznijmy od tego, że psychiatra jako jedyny, z wymienionych wyżej zawodów, jest lekarzem. Ukończył 6-letnie studia medyczne, odbył staż oraz ukończył specjalizację z psychiatrii.

Do jego zadań należy diagnozowanie i leczenie chorób oraz zaburzeń psychicznych. Najczęściej pomaga swoim pacjentom przez leczenie farmakologiczne. To oznacza, że również ma prawo do wypisywania recept, na przykład na leki antydepresyjne.

Może również wystawić zwolnienie lekarskie i skierowanie do szpitala na oddział psychiatryczny, gdy zajdzie taka potrzeba.

Lekarz psychiatra – pracujący stacjonarnie i psychiatra online mają takie same uprawnienia. Tak więc podczas wizyty online również pacjent może otrzymać receptę, zwolnienie i skierowanie.

Kim jest psychoterapeuta i jakie ma uprawnienia?

Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła studia wyższe i 4-letnie szkolenie w podyplomowej szkole dla psychoterapeutów, w wybranym przez siebie nurcie. Jednak już po ukończeniu drugiego roku można samodzielnie prowadzić terapię. Psychoterapeuta nie musi być, choć może, jednocześnie psychologiem czy psychiatrą. Jeśli jednak psychiatrą nie jest, to odpowiedź na tytułowe pytanie brzmi „NIE”. Psychoterapeuta nie może przepisywać leków. Ani wystawiać zwolnień czy skierowań na leczenie szpitalne.

Obowiązkiem psychoterapeuty jest samemu przejść przez psychoterapię. Dodatkowo cały czas pracuje pod superwizją. Dzięki temu nad jego działaniami ciągle czuwa bardziej doświadczony specjalista z zakresu zdrowia psychicznego.

To właśnie do psychoterapeuty możesz zapisać się na psychoterapię. Polega ona na regularnych spotkaniach, których celem jest praca nad Twoimi problemami. Psychoterapeuta zajmuje się prowadzeniem profesjonalnych sesji terapeutycznych z pacjentami, mających na celu wsparcie ich w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi, psychicznymi czy behawioralnymi. W pracy tej wykorzystuje różnorodne techniki i metody, dostosowane do indywidualnych potrzeb i sytuacji pacjenta, aby pomóc mu w lepszym rozumieniu siebie, swoich doświadczeń i zachowań. Głównym celem psychoterapii jest wspieranie pacjenta w procesie zmiany, poprawa jego samopoczucia oraz rozwijanie zdolności do radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi.

Mamy nadzieję, że nieco rozjaśniliśmy Państwu zawiłości specjalistów zdrowia psychicznego. Jeśli jednak nadal nie możecie podjąć decyzji, do którego specjalisty się udać, zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą Pacjenta. Zadzwoń na numer 577 003 838 lub skorzystaj z zakładki KONTAKT.

Źródła:

  1. https://pacjent.gov.pl/print/pdf/node/1997
  2. https://core.ac.uk/download/pdf/268453743.pdf

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Skip to content