KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Jeśli odczuwają Państwo różnego rodzaju problemy, z którymi nie możecie sami się uporać i potrzebują pomocy w ich rozpoznaniu, serdecznie zapraszamy na konsultacje z naszymi psychologami online.

Konsultacja psychologiczna, to w wielu przypadkach,  pierwszy kontakt ze specjalistą, który podczas rozmowy postara się zdiagnozować przyczyny przeżywanych trudności oraz dobierze najbardziej odpowiednią metodę dalszej pracy. W przypadku decyzji o konieczności kontynuowania jedynie konsultacji psychologicznych, kontakt obejmuje najczęściej od 1 do 3 spotkań, podczas których psycholog online udzieli Państwu możliwie pełnej informacji na temat działań jakie należy podjąć, by móc poradzić sobie z trudnościami. Formą dalszej, długotrwałej pracy nad problemem jest psychoterapia.

Konsultacja psychologiczna to dobry początek do zmian w swoim życiu, by jego jakość była lepsza. Pierwsze spotkanie może stanowić punkt wyjścia do rozpoczęcia psychoterapii.

Kiedy zdecydować się na taką formę wsparcia?

 • Jeśli jesteśmy w sytuacji kryzysowej, trudnej, w której nie możemy sobie poradzić,
 • Jeśli mamy trudności w budowaniu trwałych i bliższych relacji z innymi ludźmi,
 • Jeśli posiadamy objawy lękowe, nerwicowe,
 • Jeśli odczuwamy silne i nieadekwatne emocje w danej sytuacji,
 • Inne powody, które źle na nas wpływają i na naszą równowagę psychiczną.

Czas trwania standardowej konsultacji psychologicznej online to 50 minut. Jednak dla Państwa wygody udostępniamy też konsultacje psychologiczne online trwające 30 minut. Ze skróconej konsultacji warto skorzystać kiedy mamy do omówienia jeden problem lub wracamy do psychologa online po to, aby zweryfikować efekty procesów naprawczych, zaleconych wcześniej przez specjalistę.

KONSULTACJA PEDAGOGICZNA

Jest to rozmowa pedagoga z rodzicem, bez udziału dziecka, na temat konkretnego i indywidualnego problemu wychowawczego. Forma pomocy rodzicom, którzy chcą pozytywnie wpłynąć na rozwój swojego dziecka bądź doświadczają trudności w wychowaniu. Pedagog online pomoże skierować uwagę na ważne kwestie dotyczące wychowania, podpowie jak radzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym czy nieśmiałym, mającym problemy w nauce. Konsultacje są po to, by móc znaleźć przyczyny trudnych zachowań.

Konsultacja pedagogiczna online pomoże, gdy:

 • chcesz poprawić swoje relacje z dzieckiem,
 • masz trudności wychowawcze,
 • nie rozumiesz pewnych zachowań dziecka,
 • martwią cię lub niepokoją emocje okazywane przez dziecko

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA ONLINE

Jest formą pomocy psychologicznej mająca na celu leczenie, a także wspomaganie rozwoju pacjenta poprzez rozmowę oraz stosowanie metod i narzędzi psychologicznych. Regularne spotkania online z psychoterapeutą służą poszerzaniu samoświadomości oraz lepszemu zrozumieniu siebie, swoich emocji i swojego sposobu myślenia.
Psychoterapia jest procesem długoterminowym i wymaga większej pacy nad sobą oraz samoświadomości.

Dla kogo?
Psychoterapia nie jest tylko dla ludzi cierpiących na zaburzenia czy będących w poważnych kryzysach życiowych. Ma na celu poprawę jakości życia emocjonalnego, zwiększenie i wzmocnienie poczucia własnej wartości czy polepszenie komunikacji.

Jeśli:

 • Nie radzisz sobie z trudnościami życiowymi,
 • Silniej odczuwasz stres,
 • Nie wiesz jak sobie poradzić z emocjami (np.: lęk, agresja, smutek, frustracja),
 • Masz stany depresyjne, nerwice,
 • Masz problemy w komunikacji z innymi ludźmi,
 • Posiadasz fizyczne objawy nawarstwiających się problemów

W zależności od problemu i stopnia jego nasilenia, stosuje się różne rodzaje i metody psychoterapii.

Więcej o nurtach terapeutycznych przeczytasz TUTAJ.

Proces ten może być  krótkoterminowy  (to znaczy, że jest ograniczony w czasie, trwa 6-12 miesięcy, a spotkania mogą odbywać się z różną częstotliwością w zależności od podejścia terapeutycznego, najczęściej raz w tygodniu), oraz długoterminowy (wówczas zwykle trwa kilka lat i jest ustalany bez ostatecznego terminu jej zakończenia, spotkania odbywają się z określoną częstotliwością- od jednej do trzech sesji w tygodniu).

Czas standardowej indywidualnej sesji psychoterapii online to 50 minut.

TERAPIA PAR/ TERAPIA MAŁŻEŃSKA

Terapia par to nic innego jak pomoc dla związków formalnych i nieformalnych- zarówno hetero- jak i i homoseksualnych, które przeżywają kryzys.

Terapie tego typu stają się coraz bardziej powszechne – jednym z najczęstszych powodów jest zaburzona komunikacja w związku. Niektóre kryzysy w związku można rozwiązać, jeżeli partnerzy dążą do kompromisu i szukają skutecznej metody komunikacji. Oczywiście nie zawsze się to udaje, wtedy warto zasięgnąć porady psychologa specjalizującego się w terapii par. Dzięki wcześnie podjętej terapii jest szansa na uratowanie związku przed rozpadem. Pamiętajmy, aby terapia par przyniosła pozytywny rezultat, potrzebne jest zaangażowanie obu stron.

Zanim para rozpocznie wspólną terapię online, najpierw odbywają się indywidualne rozmowy z terapeutą. Mają one na celu określenie stopnia motywacji i przyjrzenie się celom. Dzięki odbyciu wcześniejszych konsultacji online można stwierdzić czy psychoterapia online dla par jest najlepszym rozwiązaniem. Bywa tak, że tylko jedna z osób potrzebuje terapii. Jeśli jednak wskazane jest podjęcie terapii online dla par, ustala się główne cele oraz czas spotkań. Podczas pierwszego spotkania terapeuta odpowie na pytania pary.

Czas trwania sesji online to 90 minut. Jest to idealny czas, aby każda ze stron mogła swobodnie wyrazić siebie i jednocześnie móc stworzyć przestrzeń dla drugiej osoby. Terapie par online dają możliwość poznania na nowo swojego partnera oraz jego emocji i potrzeb. Terapeuta nie tylko uczy jak komunikować się pomiędzy sobą, pokazuje też jak należy słuchać. Dzięki temu na nowo można zbudować intymność w związku i stałą relację. W przypadku problemu w sferze seksualnej, możliwe jest skierowanie pary przez terapeutę na konsultację do seksuologa online.

Psychoterapia par online  ma na celu pomóc w przezwyciężeniu trudności, kryzysu i osiągnąć zdrowe relacje. Związek na nowo może być źródłem radości, szczęścia i niezapomnianych chwil w Waszym życiu. Praca naszych terapeutów jest objęta tajemnicą zawodową dzięki czemu nasi pacjenci mają poczucie poufności oraz intymności. Jeśli więc zastanawiacie się co zrobić, aby naprawić wasze relacje lub doświadczacie kryzysu i nie potraficie sobie z tym poradzić — zapraszamy do skorzystania z możliwości terapii par online.

Więcej o terapii dla par przeczytasz w naszym artykule na Blogu.

Poznaj naszych terapeutów, którzy pracują z parami:

Edyta Hornowska- Aktepe

Iwona Dudzińska

Agnieszka Stojek

Anna Manios

Anita Krakowiak

TERAPIA RODZINNA

Terapia rodzinna to forma terapii psychologicznej, której celem jest rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie a także odbudowa więzi rodzinnych. Opiera się na założeniu, że rodzina jest jak system naczyń połączonych – kiedy jeden z domowników ma problemy, odbijają się one negatywnie na jego najbliższych, a to z kolei przyczynia się to powstawania nieporozumień i konfliktów.

Terapia rodzinna polega na cyklicznych spotkaniach wszystkich członków rodziny doświadczającej trudności.

Sesja trwa 90 minut, tak, aby każdy uczestnik terapii miał czas na swobodną wypowiedź.

Podczas sesji terapeutycznej każda z osób w niej uczestniczących ma czas na swobodne wypowiedzenie się. Psychoterapeuta przekazuje przed rozpoczęciem sesji terapeutycznej zasady panujące podczas terapii oraz pilnuje ich przestrzegania tak, aby każdy z członków rodziny czuł się komfortowo i bezpiecznie. Terapeuta jest osobą bezstronną, nieopowiadającą się po żadnej ze stron konfliktu.

Głównym celem psychoterapii rodzinnej jest odnalezienie źródła problemu, który sprawił, że rodzina przestała funkcjonować poprawnie. Spotkania terapeutyczne dają możliwość spojrzenia na system rodzinny i relacje w nim panujące obiektywnym okiem. Zazwyczaj na pierwsze spotkanie zapraszane są wszystkie osoby mieszkające razem, natomiast w kolejnych sesjach w zależności od wskazań psychoterapeuty mogą uczestniczyć poszczególne osoby (np. matka z córką albo rodzice z dziećmi). Niezależnie od tego, co pewien czas na spotkania terapeutyczne zapraszana jest cała rodzina. Sesje terapeutyczne zazwyczaj trwają 90 minut i odbywają się co 2-3 tyg. Psychoterapia rodzinna trwa (w zależności od zgłaszanych trudności) od kilku do kilkunastu miesięcy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Skip to content